Studiujący nie mają takich samych praw

www.sxc.hu
Kierując zatrudnionego na naukę, będziesz musiał mu udzielić urlopu szkoleniowego i zwalniać go z pracy na zajęcia. Ale według obecnych zasad jeszcze tylko niecały rok
Czy studiujący pracownik może liczyć na to, że szef sfinansuje jego studia, będzie zwalniał go z pracy na zajęcia i udzieli mu płatnego urlopu w celu przygotowania się do egzaminów? Zależy, czy pracodawca wystawi mu skierowanie na naukę, czy odmówi jego wydania .[srodtytul]Łatwiej ze skierowaniem…[/srodtytul]Rodzaje świadczeń, które przysługują zatrudnionemu, zostały uregulowane w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=72344]rozporządzeniu ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz. 472 ze zm.)[/link], dalej rozporządzenie. Za niecały rok straci ono swoją ważność, gdyż art. 103 k.p., na podstawie którego zostało wydane, jest niekonstytucyjny ([b]orzeczenie TK z 31 marca 2009 r., K 28/08[/b]).Wybierający się na studia pracownik może zabiegać o wystawienie przez pracodawcę specjal...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL