Refaktura jest dopuszczalna nie tylko po kosztach

Celem refakturowania jest przeniesienie kosztów z tytułu odsprzedaży usługi nabytej przez podatnika dla innego podmiotu. Przepisy nie zabraniają określenia na refakturze należnego wynagrodzenia w wysokości innej niż koszty faktycznie poniesione na jej nabycie
Może być ono zarówno niższe, jak i wyższe od tych kosztów. Decydujące są ustalenia pomiędzy stronami transakcji.Mimo jednoznacznych postanowień znowelizowanej ustawy o VAT określających podstawę opodatkowania przy refakturowaniu organy podatkowe w dalszym ciągu prezentują stanowisko, że wystawienie refaktury dopuszczalne jest w sytuacji, kiedy odsprzedaży dokonuje się po cenie zakupu, a więc bez marży doliczonej przez odsprzedającego. Potwierdzają to wydane interpretacje podatkowe [b](dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 marca 2009 r., ITPP1/443-1103/08/MS, oraz dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2009 r., IPPP2-443-1875/08-2/BM).[/b]Trudno jednak znaleźć argumenty potwierdzające słuszność takiego poglądu.[srodtytul]Po zmianie przepisów[/srodtytul]1 grudnia 2008 r. do ustawy o VAT wprowadzono przepis, że podstawę opodatkowania dla odsprzedawanych usług stanowi kwota należna z tytułu ich świadczenia pomniejszona o kwotę podatku (por. art...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL