fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Czy pozew nadany na poczcie w 2008 r. może otrzymać sygnaturę z 2009 r.?

[b]31 grudnia 2008 r., korzystając z usług Poczty Polskiej, wysłałem listem poleconym, pozew. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, datą wniesienia pisma do sądu jest jego nadanie w placówce operatora publicznego. Czy jest więc możliwe, że pismo nadane w 2008 r. otrzyma sygnaturę z 2009 r.?[/b]
[b]Tak.[/b] Pismo nadane na poczcie w 2008 r., które doszło do sądu w 2009 r., może mieć sygnaturę z 2009 r. Co prawda, w kodeksie postępowania cywilnego datą wniesienia pisma do sądu jest data nadania w placówce operatora publicznego, jednak przepis ten nie ma wpływu na sygnaturę akt sprawy.
Przepisy określające organizację i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji stanowią, iż "sygnatura akt składa się z cyfry rzymskiej oznaczającej wydział, a jeżeli wydział dzieli się na sekcje – również z cyfry arabskiej oznaczającej sekcję, oznaczenia repertorium lub wykazu, numeru porządkowego, pod którym sprawa jest wpisana do odpowiedniej księgi oraz – po znaku łamania – [b]dwóch ostatnich cyfr roku, w którym akta zostały założone" [/b](np. I.2.C.145/03). Akta zaś zakładane są na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału w przedmiocie zarejestrowania pisma wszczynającego postępowanie w sprawie. [b] W praktyce dla pozwu wysłanego za pośrednictwem poczty 31 grudnia 2008 r., akta zostaną założone na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału, datowanego na rok 2009 r., a więc i sygnatura akt sprawy będzie z roku 2009.[/b] [i][b]Podstawa prawna:[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172062] zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 81/03/DO z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej[/link][/i]. [b]Polecamy też nasz serwis [link=http://www.rp.pl/temat/89794.html]rp.pl » Prawo » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie[/link][/b].
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA