Zarząd musi pamiętać o długach

www.sxc.hu
Jeśli spółka z o.o. stała się niewypłacalna, zarząd musi niezwłocznie wystąpić o ogłoszenie jej upadłości. Inaczej będzie odpowiadał za jej długi
Tak wynika z [b]wyroku Sądu Najwyższego (sygn. V CSK 459/08)[/b]. Początek tej sprawie dała umowa przedwstępna, w której spółka z o.o. Fosroc, poprzednik prawny Minova-Ekochem SA, zobowiązała się do sprzedaży nieruchomości spółce z o.o. Regal.[srodtytul]Pośpieszna egzekucja [/srodtytul]W akcie notarialnym zastrzeżono, że nabywca ma przedstawić zabezpieczenie płatności uzgodnionej w niej ceny. Sprzedający zaś, na wypadek gdyby z przyczyn leżących po jego stronie nie doszło do zawarcia umowy definitywnej, zobowiązał się do zapłaty 400 tys. zł jako kary umownej i jednocześnie w tym samym akcie notarialnym dobrowolnie poddał się egzekucji tej kwoty. Taki akt jest, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i ściągnięcia kwoty nim objętej przez komornika sądowego.Do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie nie doszło, bo Regal nie przedstawił gwarancji zapłaty ceny. Mimo to spółka ta wystąpiła d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL