Ksiąg nie trzeba zawsze zamykać

Czy przy przekształceniu spółki z o.o. w akcyjną musimy zamykać księgi rachunkowe?
[b]Nie. [/b]Ksiąg rachunkowych nie trzeba zamykać w razie przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Tak wynika z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Spółka z o.o. i spółka akcyjna są spółkami kapitałowymi. Jeżeli więc spółka z o.o. przekształca się w akcyjną, nie musi zamykać ksiąg.Nie trzeba tego też robić np. w wypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową oraz połączenia jednostek, gdy rozliczenie następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki.[i]Podstawa prawna:–[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=49EC165DA27A2D165EAFEA5C00D5A7BC?id=166037] ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL