fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ciężarna może wycofać się z rozwiązania angażu

Oświad- czenie pracownicy o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu powinno być złożone pracodawcy na piśmie
Fotorzepa, Michał Warda Mic Michał Warda
W czasie gdy kobieta spodziewa się dziecka, co do zasady nie wolno jej zwolnić. Ochrona rozciąga się także na sytuację, w której kobieta zaszła w ciążę dopiero w okresie wypowiedzenia
Pracodawca w okresie ciąży pracownicy oraz w okresie urlopu macierzyńskiego nie może:- wypowiedzieć umowy o pracę,- rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę.Mówi o tym art. 177 k.p.[srodtytul]Osłona rodzicielstwa[/srodtytul]Zakaz taki dotyczy również sytuacji, gdy oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy nastąpiło przed zajściem pracownicy w ciążę – a pracownica zaszła w ciążę w trakcie biegu okresu wypowiedzenia, a także gdy była już w ciąży, ale o tym nie wiedziała.Uwaga, bo zakazy te nie dotyczą pracownic zatrudnionych na okres próbny, nieprzekraczający jednego miesiąca.Jeżeli zatem po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę pracownica przedstawi zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że w chwili złożenia takich oświadczeń była już w ciąży – pracodawca zobowiązany jest do cofnięcia oświadczenia. Jeżeli pomimo to nie będzie chciał tego zrobić, pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA