Na wezwanie z urzędu lepiej zareagować

Gdy urzędnicy wzywają nas, abyśmy złożyli wyjaśnienia, lepiej tego nie lekceważyć
Kiedy pracownicy fiskusa mogą zechcieć zaprosić nas do siebie? Najczęściej na skutek wstępnej weryfikacji złożonego przez nas zeznania podatkowego. Dokonują jej w ramach tzw. czynności sprawdzających.Wezwanie z urzędu najczęściej otrzymujemy na piśmie. Musimy się dowiedzieć z niego m.in., w jakiej sprawie jesteśmy wzywani, w jakim celu i kiedy mamy się stawić. Przesłane do nas wezwanie powinno być podpisane przez pracownika urzędu skarbowego (powinny się na nim znaleźć jego imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe).Fiskus może nas jednak wezwać nie tylko na piśmie. Dopuszczalne są również inne formy (telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności). W myśl art. 160 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B19C9D4DEB03A9AA01A3434EAD6C7CE5?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] jest to możliwe w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga. Wzywając podatnika w ten sposób, urzędnik m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL