Akty prawne

Obowiązują od 25 maja 2009

[srodtytul]BANKI[/srodtytul]
- zmienione 15 maja rozporządzenie ministra finansów na temat zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312108]DzU nr 78, poz. 652[/link]) [srodtytul]PARLAMENT EUROPEJSKI: WYBORY[/srodtytul]
- za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji wyborczej przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości: 380 zł dla członków okręgowych komisji, 210 zł – rejonowych, 165 zł – przewodniczących komisji obwodowych, 150 zł – ich zastępców, i 135 zł dla członków obwodowych komisji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312124]DzU nr 78, poz. 655[/link]) - Polskie Radio rozpowszechnia audycje wyborcze w Programie 1: 23 i 30 maja w godzinach 19.05 – 19.30 oraz od 25 do 29 maja i od 1 do 5 czerwca w godzinach 18.20 – 18.45. Tak brzmi zmodyfikowana treść § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRRiT dotyczącego czasu przeznaczonego na audycje wyborcze ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312114]DzU nr 78, poz. 658[/link]) [srodtytul]WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO[/srodtytul] - w związku z wyrokiem z 12 maja (P 66/07) w poniedziałek, 25 maja, stracił moc art. 220 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie wskazanym w tym wyroku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312112]DzU nr 78, poz. 659[/link]); szerzej pisaliśmy o tym 13 maja w tekście „[link=http://www.rp.pl/artykul/304409.html]Także na giełdowym parkiecie prawo nie działa wstecz[/link]”.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL