Rodzaj opłaty zależy od przeznaczenia gruntu

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
O tym, kiedy przedsiębiorca będący posiadaczem lub właścicielem gruntów zapłaci podatek rolny, a kiedy od nieruchomości, decyduje przeznaczenie gruntów i to, czy będą wykorzystywane w działalności gospodarczej
Tak naprawdę o tym, czy należy się podatek od nieruchomości czy podatek rolny, decyduje sposób sklasyfikowania gruntów w ewidencji gruntów i budynków.Przedsiębiorca płaci podatek rolny, gdy grunty, którymi włada, są: użytkami rolnymi, gruntami pod stawami – sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, gruntami budowlanymi związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy.Zajęcie gruntów na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza powoduje, że przedsiębiorca staje się podatnikiem podatku od nieruchomości. Warto pamiętać, że [b]o takim zajęciu gruntów można mówić już wtedy, gdy przedsiębiorca wprawdzie jeszcze nie prowadzi działalności gospodarczej, ale np. składuje na gruntach rolnych materiały budowlane. [/b]Grunt taki objęty będzie podatkiem od nieruchomości, i to według najwyższej stawki (właściwej dla gr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL