Nawet kilka lat więzienia grozi pracodawcy za niedopełnienie obowiązków bhp

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Jeśli szef nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, naraża się na surowe sankcje a także roszczenia cywilne pracowników, którzy ponieśli szkodę w wyniku niewłaściwych warunków pracy w firmie
Najczęstsze zaniedbania w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikają z oszczędności, lekkomyślności lub niedbalstwa pracodawców. Konsekwencje naruszenia tych przepisów są ogromne, dlatego podejmowanie ryzyka kosztem zdrowia lub życia podwładnych w skrajnych wypadkach może oznaczać nawet kilkuletni pobyt przełożonego w więzieniu.[srodtytul]Kogo obciążyć[/srodtytul]Przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa w szczególności dział X kodeksu pracy, ale mogą znajdować się one też w innych aktach dotyczących poszczególnych rodzajów pracy. Przykład: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F2BA3B7C7242EDD5E72ED69B1A0CFE91?id=72454]rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków[/link]. Ponadto art. 66 konstytucji wskazuje, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL