Media i internet

Zaostrza się spór wokół koncesji TV Puls

Sąd oddalił wczoraj skargę TVN na przyznanie nowych częstotliwości TV Puls. TVN chce wnieść skargę kasacyjną
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę TVN, Polskich Mediów i TV Odra, kwestionującą decyzję KRRiT z lutego 2008 r. przyznającą TV Puls częstotliwości we Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach i Nowym Sączu – podała TV Puls. – Wyrok sądu potwierdza, że decyzja o zmianie koncesji TV Puls z programu wyspecjalizowanego na uniwersalny była prawidłowa i jest ostateczna, co oznacza, że TV Puls była pełnoprawnym uczestnikiem procesu przetargowego na nowe częstotliwości – uważa Dariusz Dąbski, prezes stacji.
Nie zgadza się z tym TVN. – Wyrok pomija zasadniczy argument skargi stacji TVN, która kwestionowała i nadal będzie kwestionować legalność rozszerzenia koncesji TV Puls. Mimo że koncesja TV Puls stanowi element materiału dowodowego w rozpatrywanych sprawach, sąd praktycznie odmówił zbadania legalności tego dowodu. W tej sytuacji nie zamierzamy godzić się ze stanem sprzecznym z prawem i wniesiemy skargę kasacyjną – mówi prof. dr hab. Adam Jaroszyński, pełnomocnik TVN. Według tej spółki Puls nie miał prawa startować w konkursach, bo nieważna jest zmiana jego koncesji na uniwersalną.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL