Stanowisko GIP w sprawie możliwości udzielenia pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej urlopu na żądanie na część dnia pracy (GPP-110-4560-36/09/PE/RP)

Stosownie do przepisów art. 154[sup]2[/sup] § 1 k.p. urlop wypoczynkowy jest udzielany na cały dzień roboczy, na taką liczbę godzin, przez jaką pracownik wykonywałby pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tylko w jednej sytuacji – określonej przepisami 154[sup]2[/sup] § 4 k.p. - dopuszczalne jest udzielenie pracownikowi urlopu na część dnia roboczego. Taka możliwość wystąpi wówczas, gdy pozostały pracownikowi do wykorzystania urlop wypoczynkowy jest w tak niskim wymiarze (np. 2 godziny), że nie jest możliwe udzielenie pracownikowi urlopu na cały dzień roboczy (np. 8 godzinny). W takim przypadku pracodawca udziela urlopu na część dnia roboczego.Ponadto każdemu pracownikowi, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek udzielić – poza terminem ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem – 4 dni urlopu w roku kalendarzowym, o ile pracownik tego zażąda, na podstawie art.167[sup]2[/sup] k.p. Ta część...
Źródło: Główny Inspektorat Pracy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL