fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynajem części lokalu nie pozwoli opłacać karty

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Podnajem lokalu, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza, nie pozwoli dalej korzystać z karty podatkowej, jeśli uzyskiwane przychody będą zaliczane do tego samego źródła
Kartę podatkową, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli.[srodtytul]Trzeba spełnić warunki[/srodtytul]Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23 ustawy, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:- złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,- we wniosku tym zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,- przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,- nie prowadzą, poza jednym z r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA