Nie wydłużaj dniówki pracownikowi, który nie jest w pełni sprawny

Fotorzepa, Darek Golik
Niektórzy pracują siedem, a nie osiem godzin dziennie. Taki wymiar ma podwładny od dnia następującego po przedstawieniu szefowi orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia ułomności
[b]– Od trzech lat pracownik ma przyznany drugi stopień niepełnosprawności. W tym roku odchodzi na emeryturę. Przez te trzy lata pracował osiem godzin zamiast siedmiu dziennie, bo tego wymagali przełożeni. Dłuższą pracę ma udokumentowaną w kartach pracy i nigdy nie występował z wnioskiem o przedłużenie przysługującego mu czasu pracy. Szef zgodził się tylko na wykorzystanie co roku dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Czy i na jakiej podstawie mógłby domagać się teraz od pracodawcy wynagrodzenia za dodatkowo przepracowaną godzinę dziennie przez tyle lat?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Aby liczyć na niższy wymiar czasu pracy oraz inne przywileje związane z ułomnością, pracownik musiał przedstawić pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności.[srodtytul]Mniej pracy...[/srodtytul]Zgodnie z art. 15 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=06A301DD4D1838B991832C11CCD6DFDF?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL