Firma

Są pieniądze dla bezrobotnych, którzy chcą założyć biznes

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Urzędy pracy otrzymały dodatkową pulę środków na dotacje. Nie dostanie ich jednak taka osoba, która przed złożeniem wniosku zarejestrowała firmę
[b]– 1 maja br. zarejestrowałem firmę w ewidencji. Jest to agencja reklamowa. Czy mam szanse na dotacje z urzędu pracy? A jeśli tak, to czy na chwilę obecną urzędy dysponują takimi środkami?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.
Pisaliśmy w DF z 29 kwietnia br. („[link=http://www.rp.pl/artykul/297508.html]Dotacje wyłącznie w Warszawie[/link]”), że urzędy pracy czekają na uruchomienie rezerwy ministra pracy, bo brakuje im środków na dotacje dla bezrobotnych planujących założyć własną działalność. [b]Wszystko wskazuje na to, że trudności finansowe minęły, bo resort pracy rozdysponował dodatkową pulę pieniędzy.[/b] Takie informacje potwierdziły nam niektóre urzędy pracy, m.in. w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu.
[b]Zatem bezrobotni, którzy teraz złożą wnioski o dotacje, dostaną je bez obaw, o ile spełnią ustawowe warunki[/b]. O potwierdzenie tych informacji zapytaliśmy Ministerstwo Pracy, ale do czasu zamknięcia tego numeru DF nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. [srodtytul]Nie dla każdego[/srodtytul] Niestety, dobre wiadomości nie dotyczą czytelnika, bo dotacje są przeznaczone dla osób, które mają status bezrobotnego. Tymczasem on od 1 maja ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a takie osoby nie mogą się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotne. Wynika tak z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=73DBDFF48969AD58DD823E7883B7F507?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link]. Poza tym ubiegający się o dotacje muszą pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejności: najpierw składają wniosek o przyznanie środków, a dopiero później zakładają działalność gospodarczą. [srodtytul]Ile dla kogo[/srodtytul] Bezrobotny planujący założyć firmę otrzyma maksymalnie: - sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, tj. 19 113,66 zł (3185,61 zł za I kwartał 2009 r. x 6); - czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, tj. 12 742,44 zł (3185,61 zł za I kwartał 2009 r. x 4), w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych; - trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, tj. 9556,83 zł (3185,61 zł za I kwartał 2009 r. x 3). [srodtytul]Bez szans na unijne wsparcie[/srodtytul] Tym, którzy chcą założyć działalność, przysługuje jeszcze 40 tys. zł z programu „Kapitał ludzki”. Chodzi tu o działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Ale uwaga, pomoc jest kierowana do osób, które obecnie nie są przedsiębiorcami i nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a zatem i z tej pomocy czytelnik jest wykluczony, mimo że wolno się o nią ubiegać nie mając statusu osoby bezrobotnej. Odróżnia to ten program od dotacji udzielanych przez urzędy pracy. Ponadto nie udzielają ich bezpośrednio urzędy, lecz instytucje przez nie wybrane. W każdym województwie terminy ubiegania się o dotacje są inne. Dlatego szczegółowych informacji należy szukać na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy lub urzędów marszałkowskich. [srodtytul]Szkolenie plus premia[/srodtytul] Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu, w pierwszej kolejności musi przejść szkolenie. W jego trakcie powinna zdobyć podstawowe informacje na temat prowadzenia firmy oraz będzie miała możliwość dopracowania własnego biznesplanu pod okiem specjalistów (etap szkoleniowo-doradczy jest obowiązkowy). Drugi etap to przyznanie dotacji w wysokości 40 tys. zł. Te pieniądze mają pomóc w rozkręceniu firmy. Ponadto instytucja organizująca szkolenia i udzielająca wsparcia może przyznać tzw. wsparcie pomostowe. Polega ono na wypłacaniu przez pół roku (w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużone do 12 miesięcy) comiesięcznego dodatku w wysokości ok. 1 tys. zł. Dotacja nie podlega zwrotowi, chyba że zostanie wykorzystana niezgodnie z deklaracją lub uruchomiona dzięki niej firma zawiesi działalność przed upływem roku. [ramka][b]Młodzi przedsiębiorcy w Wielkopolsce[/b] Do 31 maja potrwa rekrutacja kandydatów na przedsiębiorców organizowana w ramach projektu „Załóż firmę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości”. Do projektu mogą zgłaszać się tylko te osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia i są zameldowane w woj. wielkopolskim. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: [link=http://www.poznan.biznesplany.pl]www.poznan.biznesplany.pl[/link].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL