Inspekcję informuje pracodawca

Czy zakładając własną jednoosobową działalność gospodarczą, muszę o tym zdarzeniu informować PIP?
[b]Nie.[/b] Pracodawca rozpoczynający działalność jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Ten obowiązek zaczyna ciążyć na danym podmiocie z chwilą, gdy uzyska on status pracodawcy, czyli z momentem zatrudnienia pierwszego pracownika. [b]Nie dotyczy zatem podmiotów prowadzących działalność, które zatrudniają wyłącznie osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy[/b].[i][b]Podstawa prawna:[/b]– art. 209 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2C6266A23CC56D31B6E5EAD7DCB7B6D8?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL