Jak rozliczyć podatek, gdy spółka kapitałowa zmienia się w osobową

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Wspólnicy spółki kapitałowej mogą zdecydować o przekształceniu jej w spółkę osobową. Może to być opłacalne także ze względów podatkowych, choć korzyści z takiegoprzekształcenia są mniejsze niż w latach ubiegłych ze względu na konieczność zapłaty podatku od niepodzielonych zysków
Zarówno spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne), jak i spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) są spółkami handlowymi tworzonymi na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).Na przykładzie przekształcenia spółki z o.o. w jawną można wykazać korzyści podatkowe wynikające z takiego przekształcenia.Mogą one wystąpić w sytuacji, gdy spólnicy spółki jawnej będą osobami fizycznymi opodatkowanymi liniowym podatkiem PIT płaconym według stawki 19 proc. Wówczas jest możliwe zmniejszenie obciążeń podatkowych ze względu na wyeliminowanie podatku od dywidendy. Jeśli spółka w kolejnych latach będzie osiągać odpowiednio wysokie zyski, korzyści z tego tytułu mogą być znacznie wyższe od poniesionych jednorazowo kosztów przekształcenia. W odróżnieniu do spółki z o.o. spółka jawna nie wypłaca bowiem dywidendy, lecz dzieli przychody i koszty proporcjonalnie na wspólników. Doc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL