Odszkodowanie za służebność zwolnione z podatku

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Na podstawie oświadczenia spisanego w formie aktu notarialnego ze spółką ustanowiłem użytkowanie pasa gruntu poprzez ustanowienie służebności gruntowej w celu wybudowania gazociągu oraz w przyszłości swobodnego dostępu do urządzeń (umożliwi to przeprowadzanie napraw, remontów, konserwacji i modernizacji linii przesyłowych). W zamian za to otrzymałem odszkodowanie. Czy będzie ono objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
[b]Nie.[/b] Stanie się tak jednak, jeśli jednorazowe wynagrodzenie pieniężne stanowi odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej. Wtedy będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 120 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu:- ustanowienia służebności gruntowej,- rekultywacji gruntów,- szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie– w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.Wypłacone odszkodowanie skorzysta zatem ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeśli spełnione będą określon...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL