fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy trzeba zrobić przerwę w amortyzacji składnika majątku firmy

ROL
Likwidacja działalności gospodarczej, zawieszenie czy zmiana profilu skutkuje tym, że należy zaprzestać amortyzacji używanych w niej środków trwałych. To wynika wprost z przepisów. Zdarza się jednak, że składniki majątku są trwale lub czasowo nieużywane w firmie z innych przyczyn. Niestety, takich sytuacji przepisy wprost nie regulują i pojawiają się wątpliwości
Ustawodawca wyłączył możliwość amortyzowania niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w art. 22c pkt 5 ustawy o PIT oraz art. 16c pkt 5 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek:- zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo- zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.Amortyzację należy zakończyć od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano działalności.[srodtytul]Likwidacja lub zmiana profilu firmy[/srodtytul]Z zaprzestaniem działalności, w której składniki majątku były wykorzystywane, mamy do czynienia, gdy podatnik zlikwiduje dany rodzaj działalności albo zmieni profil swej działalności. Przykładowo jeśli firma prowadząca działalność w zakresie robót budowlanych oraz szycia odzieży zlikwiduje działalność budowlaną...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA