fbTrack

Edukacja

Najlepsze szkoły i nagrody

[b]Ranking uczelni akademickich 2009[/b]
1 Uniwersytet Jagielloński 2 Uniwersytet Warszawski
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4 Politechnika Warszawska 5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 6 Politechnika Wrocławska 7 Uniwersytet Wrocławski 8 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 9 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [b]Podrankingi w grupach uczelni[/b] I. Najlepsze uniwersytetyMiejsce 1: Uniwersytet Jagielloński II. Najlepsza uczelnia technicznaMiejsce 1: Politechnika Warszawska III. Najlepsza uczelnia pedagogicznaMiejsce 1: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie IV. Najlepsza uczelnia rolniczaMiejsce 1: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego V. Najlepsza uczelnia ekonomicznaMiejsce 1: Szkoła Główna Handlowa VI. Najlepsza AWFMiejsce 1: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie VII. Najlepsza uczelnia medycznaMiejsce 1: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [b]Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2009[/b] 1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 3 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 4 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 5 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 6 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 7 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 8 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 9 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni 10 Akademia Finansów w Warszawie [b]Ranking niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) 2009[/b] 1 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu 2 Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie 3 Puławska Szkoła Wyższa 4 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 5 Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku [b]Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009[/b] 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu 2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu [b]Nagrody Specjalne 2009[/b] I. AWANS 2009 - Skok wśród uczelni akademickichAkademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu II. AWANS 2009 - Skok wśród uczelni niepublicznych magisterskichKrakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego III. KUŹNIA KADR 2009 Uniwersytet Wrocławski IV. MISJA 2009Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie [b]Nagrody dodatkowe 2009[/b] I. Najbardziej umiędzynarodowiona uczelniaUniwersytet Jagielloński II. Uczelnia oferująca najlepsze warunki studiowaniaUniwersytet Medyczny w Łodzi III. Uczelnia o najwyższej sile naukowej Uniwersytet Warszawski IV. Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiejUniwersytet Jagielloński V. Najwyższy prestiż wśród pracodawcówPolitechnika Warszawska VI. Najwyższy prestiż wśród olimpijczykówSzkoła Główna Handlowa
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL