Ubezpieczenia

Jeden pakiet, pełna ochrona dla firmy

Najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie polisy zabezpieczającej przed różnymi rodzajami ryzyka. Będzie kosztowała mniej niż kilka odrębnych ubezpieczeń
Coraz więcej towarzystw proponuje kompleksowe ubezpieczenia przygotowane specjalnie dla małych i średnich firm. Co więcej, sprzedaż tych produktów staje się dla ubezpieczycieli ważnym celem strategicznym. Dlatego są oni dość elastyczni przy zawieraniu umów. Można indywidualnie ustalać zakres ochrony i dostosować go do swoich potrzeb.
[srodtytul]Kilka polis taniej[/srodtytul] Ubezpieczenie kompleksowe ma kilka zalet. Za pakiet składający się z polis: komunikacyjnej, majątkowej, OC, na życie, trzeba zapłacić mniej niż przy kupowaniu ich oddzielnie. Poza tym dla niektórych przedsiębiorstw jest to jedyny sposób, by mieć określone ubezpieczenie. Niejednokrotnie się zdarza, że jeśli w firmie jest duża szkodowość np. w ubezpieczeniach komunikacyjnych, towarzystwa naliczają zaporową stawkę albo w ogóle odmawiają ubezpieczenia. Posiadanie polis dających kompleksową ochronę wzmacnia też pozycję wobec kontrahentów, którzy z takimi przedsiębiorcami chętniej zawierają umowy.
Kolejne zalety to: łatwiejsze wypełnianie dokumentów, wspólna data wygasania ubezpieczeń, często uproszczona likwidacja szkód. Wszystkie polisy są wystawione przez to samo towarzystwo, co bardzo ułatwia zgłaszanie szkód czy przedłużanie umów. [srodtytul]Dodatki według potrzeb[/srodtytul] Ubezpieczenia kompleksowe często są skonstruowane w taki sposób, że podstawowa polisa ma dosyć ograniczony zakres, natomiast dodaje się do niej klauzule dodatkowe rozszerzające ochronę. Owe dodatki są dopasowane do potrzeb konkretnych grup przedsiębiorców, np. aptekarzy, właścicieli sklepików osiedlowych czy warsztatów samochodowych. Inną opcją jest jedna polisa modułowa obejmująca tylko te rodzaje ryzyka, na które dany przedsiębiorca jest faktycznie narażony. Dzięki temu nie trzeba płacić za nieprzydatną w konkretnej sytuacji ochronę, jaka wchodzi w skład polisy podstawowej. – Coraz większym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz straty finansowej. Zakładamy, że ich sprzedaż nadal będzie rosnąć szybciej niż standardowej ochrony na wypadek kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie straty finansowej ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorcy, który po szkodzie będzie musiał nie tylko odbudować majątek, ale przede wszystkim zaufanie klientów i pozycję na rynku – mówi Mateusz Polak, menedżer Zespołu Ubezpieczeń dla Firm z Sektora MSP w Generali. – Coraz częściej pojawia się też prośba o poszerzenie zakresu ochrony w ramach OC. Poza tym przedsiębiorcy wybierają coraz wyższe sumy gwarancyjne. [srodtytul]Popytaj doradcę[/srodtytul] Towarzystwa przewidują moż- liwość zwiększenia sumy ubezpieczenia w trakcie umowy, jeżeli wzrośnie wartość majątku firmy. Zazwyczaj można także w każdej chwili rozszerzyć zakres ochrony. Z kolei jeśli klientowi zostanie wypłacone odszkodowanie, może on podwyższyć sumę ubezpieczenia do pierwotnej wysokości, wnosząc dodatkową składkę. Jak dobrać odpowiednią ochronę? – Najlepiej skorzystać z usług doradcy ubezpieczeniowego – mówi Magdalena Kanarek z Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw STU Ergo Hestia. – Pośrednicy obsługujący sektor MSP to zazwyczaj osoby z dużym doświadczeniem, które znają potrzeby ubezpieczeniowe firm. [ramka][b]Oferta towarzystw – przykłady[/b] [b]Generali[/b] Kompleksowe ubezpieczenie dla małych i średnich firm nosi nazwę Generali Presto. Obejmuje ubezpieczenie majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem. Można też zapewnić ochronę pracownikom w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo można wykupić ochronę na wypadek roszczeń osób trzecich oraz utraty płynności finansowej. [b]Compensa[/b] Pakiet ubezpieczeń Compensa Firma został przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, których wartość majątku nie przekracza 15 mln zł, a obroty 25 mln zł. Warunkiem zawarcia umowy jest ubezpieczenie mienia firmy (np. budynki i budowle, nakłady inwestycyjne, mienie ruchome) od ognia i innych zdarzeń losowych. Towarzystwo proponuje trzy warianty takiego ubezpieczenia. [b]Concordia[/b] Małym, średnim i dużym firmom proponowane jest ubezpieczenie Concordia Profit. Składa się z dziesięciu niezależnych modułów (od ognia, kradzieży, odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku, ubezpieczenie szyb, elektroniki, maszyn na wypadek uszkodzeń, maszyn elektrycznych, cargo krajowe, cargo międzynarodowe). W skład polisy wchodzą jedynie rodzaje ryzyka wybrane przez przedsiębiorcę. Dzięki temu nie musi on płacić składki za ryzyko, na które nie jest narażony. Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia nawet o kilkanaścieklauzul dodatkowych. [b]PZU[/b] PZU Partner to oferta skierowana do firm, których obrót roczny nie przekracza 100 tys. euro, wartość majątku trwałego i obrotowego – 12 tys. euro, a ponadto zatrudniają nie więcej niż trzy osoby. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności (produkcyjna, usługowa, handlowa) klient ma do wyboru trzy warianty ubezpieczenia. Różnią się one zakresem i sumą ubezpieczenia. Zakres podstawowy obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej związanej z wymienionymi zdarzeniami. Do tego dochodzi ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie OC. [b]Uniqa[/b] Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest adresowany do firm, których roczny obrót nie przekracza 15 mln zł, a wartość majątku (środki trwałe i obrotowe) 15 mln zł. Wariant podstawowy obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku. [b]Ergo Hestia[/b] Hestia Biznes to pakiet skierowany do średnich firm. Zawiera sześć najbardziej przydatnych ubezpieczeń: mienia od ognia i innych zdarzeń; mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (wraz z wandalizmem); sprzętu elektronicznego; OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; szyb i innych przedmiotów na wypadek stłuczenia lub pęknięcia; mienia w transporcie krajowym (cargo). Klient może wybrać zestaw polis dopasowany do indywidualnych potrzeb. Może też wykupić ubezpieczenia dodatkowe, np. NNW, komunikacyjne. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL