fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wrócą stare zasady obliczania dochodu rolnika

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Przypadkowo usunięta w styczniu część przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych zacznie znów obowiązywać – jeszcze przed nowym okresem zasiłkowym
W wyniku obowiązującej od stycznia nowelizacji z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0DF091698C5638538A4A6B0C3A7799A8?id=182545]ustawy o świadczeniach rodzinnych[/link] zniknęły szczególne zasady obliczania dochodu rodziny, gdy rolnik dzierżawi ziemię (zob. ramka). Obowiązuje jedynie ogólny przepis, że do ustalenia, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe w celu przyznania świadczenia rodzinnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS na podstawie ustawy o podatku rolnym (ostatnio jest to 185 zł miesięcznie).
[srodtytul]Mała zmiana...[/srodtytul]
Okazuje się jednak, że ta nowelizacja to był błąd. Na stronie sejmowej (w zamieszczonym w zakładce „Prawo” ujednoliconym tekście ustawy o świadczeniach rodzinnych) można znaleźć informację, że obecne brzmienie art. 5 jest wynikiem wadliwej nowelizacji sformułowanej: „ust. 7 – 9 otrzymują brzmienie”, zamiast np. „ust. 7, 8, 9”. W ten sposób ust. 8a – 8c wypadły z ustawy 2 stycznia 2009 r. na mocy ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292849]DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1456[/link]).
– Nie wynikało to ze złych zamiarów, ale z błędu legislacyjnego. Na jego skutki zwrócili nam uwagę sami rolnicy. Obecne przepisy są dla nich niekorzystne. Przede wszystkim do dochodu rodziny wlicza się fikcyjnie przychody: z ziemi, której rolnik nie uprawia, bo oddał ją w długoterminową dzierżawę – wyjaśnia Mieczysław Kasprzak, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
[srodtytul]... duży błąd[/srodtytul]
Błąd ten niebawem będzie naprawiony. W ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (pracuje nad nią Senat) w wyniku przyjęcia poprawek PSL znalazła się też nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dodano przepisy o zasadach ustalania dochodu rodziny z dzierżawy ziemi: dokładnie w takim brzmieniu, jak obowiązujące przed 2 stycznia. Oznacza to kolejną w tym roku zmianę zasad obliczania dochodu rolników na potrzeby świadczeń rodzinnych.
– To przykład niechlujstwa legislacyjnego. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych był sformułowany prawidłowo, ale podczas prac parlamentarnych nad ustawą ktoś zamiast przecinków wprowadził myślnik. Na szczęście zmiana nie przyniosła jeszcze poważnych skutków – zauważa Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
Większość świadczeniobiorców występuje bowiem o wsparcie na każdy kolejny okres zasiłkowy przed jego rozpoczęciem. A trwający właśnie zaczął się 1 września 2008 r., gdy obowiązywały jeszcze szczególne zasady rozliczania dochodu z dzierżawy. Skutki błędu mogły dotknąć tych, którzy starali się o świadczenia rodzinne w tym roku kalendarzowym. Ważne, aby powrót do stanu sprzed 2 stycznia nastąpił jeszcze przed początkiem nowego okresu zasiłkowego, który w tym roku zaczyna się 1 listopada. Jest na to szansa, bo zmiana wejdzie w życie już z dniem ogłoszenia ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (wcześniej niż reszta tej ustawy).
[ramka][b]Które przepisy przez pomyłkę zniknęły[/b]
Ustalając dochód rodziny z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej.
Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa oddanego w dzierżawę na powyższych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa, dochód z gospodarstwa pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.[/ramka]
[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki:
[mailto=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA