fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy pracodawca może nie respektować nakazów PIP?

[b]Czy pracodawca może nie wykonać nakazu Państwowej Inspekcji Pracy? Pracodawca po kontroli PIP otrzymał nakaz zapłacenia pracownikom zaległych godzin nadliczbowych z 2008 r. Pracodawca nie wykonał nakazu w wyznaczonym czasie i w kolejnych miesiącach wysyła pracowników na urlop. Czy pracodawca może nie wykonać nakazu PIP?[/b]Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.Niewykonanie w ustalonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu inspektora pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Sprawca natomiast podlega karze grzywny. Za niewykonanie przez pracodawcę obowiązku wypłaty należnego wynagrodzenia, nałożonego nakazem płatniczym, pracownik inspekcji może wszcząć wobec pracodawcy postępowanie egzekucyjne. Postępowanie ma na celu przymuszenie pracodawcy do wykonania tego zobowiązania i oznacza nałoże...
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA