Podatki

Trzeba mieć umowę i zamieszkane lokum

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Nabywca mieszkania, który chce skorzystać z ulgi odsetkowej, nie musi czekać, aż spółdzielnia uzyska pozwolenie na użytkowanie lokalu
[b]Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2009 r. (nr IPPB4/415-77/09-2/PJ)[/b]. Wyjaśniła ona, że wystarczy, aby zawarto umowę ustanawiającą prawo do lokalu oraz aby był on faktycznie zamieszkany.
Z pytaniem zwróciła się osoba, która w 2002 r. podpisała umowę ze spółdzielnią mieszkaniową. Aby sfinansować zakup mieszkania, wzięła kredyt hipoteczny. W styczniu 2005 r. podpisała umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Do dziś jednak, a więc już siedem lat od zaciągnięcia kredytu, nabywca mieszkania nie skorzystał z ulgi odsetkowej. To dlatego, że odpowiednie władze nie wydały jeszcze postanowienia o pozwoleniu na użytkowanie lokalu. Zdaniem podatnika wiąże się to z konfliktem między spółdzielnią (która kilkakrotnie składała odpowiedni wniosek) a władzami miasta. Świadczy o tym fakt, że osiedle jest ukończone i od pięciu lat zamieszkane. Podatnik zapytał, czy w tej sytuacji może w zeznaniu za 2008 r. po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej. Jego zdaniem tak. Konflikt między spółdzielnią a miastem może bowiem trwać w nieskończoność, ale nie powinien pozbawiać go prawa do ulgi odsetkowej.
Izba zgodziła się z tym stanowiskiem. Jej zdaniem podatnik niepotrzebnie czekał na uzyskanie przez spółdzielnię pozwolenia na użytkowanie lokalu. Mógł rozpocząć odliczanie ulgi już w zeznaniu za 2005 r., kiedy to podpisał umowę o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz budynek został zamieszkany. Nie wyklucza to rozpoczęcia odliczania ulgi w zeznaniu za 2008 r. Oznacza to jednak możliwość uwzględnienia w tym zeznaniu jedynie odsetek zapłaconych w latach: 2002, 2003, 2004 oraz 2008. Podatnik nie odliczy więc odsetek uiszczonych w latach 2005 – 2007. To dlatego, że zgodnie z przepisami w zeznaniu, w którym po raz pierwszy rozliczana jest ulga, podatnik może uwzględnić tylko odsetki zapłacone w danym roku oraz przed zakończeniem inwestycji. Izba przypomniała, że przepisy o uldze odsetkowej zostały uchylone. Podatnikom, którym w latach 2002 – 2006 został udzielony kredyt uprawniający do ulgi, przysługuje jednak prawo do jej odliczania do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej niż do końca 2027 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL