fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jubileuszówka nie zmniejszy emerytury

Mam 59 lat i jestem na wcześniejszej emeryturze. Oprócz tego kontynuuję zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Moje zarobki są niewielkie, w związku z tym moja emerytura nie jest zmniejszana. W tym roku otrzymam nagrodę jubileuszową w wysokości 8 tys. zł. Czy z tego powodu moja emerytura zostanie zmniejszona lub zawieszona?
[b]Nie.[/b] Emerytura lub renta ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym zatrudnienia, pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności oraz z tytułu służby. Tak wynika z art. 104 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link].[b]Nagroda jubileuszowa, jeżeli nie jest wypłacana częściej niż co pięć lat, nie jest oskładkowana, zatem nie wpływa na zawieszanie lub zmniejszanie wypłacanego świadczenia[/b]. Taka reguła obowiązuje na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77617]rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106)[/link].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA