Akty prawne

Obowiązują od 8 maja 2009

[b]SĄDY I PROKURATURA[/b]
- znowelizowane 20 marca prawo o ustroju sądów powszechnych wprawdzie weszło w życie 22 kwietnia, ale dopiero dzisiaj zaczęły obowiązywać dwa przepisy. Nakazują one wydanie rozporządzeń dotyczących dodatków funkcyjnych dla sędziów oraz wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych dla prokuratorów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307032]DzU nr 56, poz. 459[/link]) - minister sprawiedliwości nadał statut Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309648]DzU nr 65, poz. 550[/link])
[b]MORZE, ORGANIZMY MORSKIE[/b] - dwie, znowelizowane 20 marca, ustawy poświęcone morzu, a konkretnie: zapobieganiu zanieczyszczaniu go przez statki ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308717]DzU nr 63, poz. 518[/link]) oraz bezpieczeństwu morskiemu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308728]DzU nr 63, poz. 519[/link]) - rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz warunków wykonywania rybołówstwa morskiego wzbogaciło się o przepis dotyczący jesiotra ostronosego, dla którego okres ochronny trwa od 1 stycznia do 31 grudnia na obszarze morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej; w bieżącym roku okres ochronny rozpoczyna się od dzisiaj. Lista portów, w których należy dokonać wyładunku dorszy, gdy na statku rybackim jest ich ponad 750 kg żywej wagi, jest następująca: Dziwnów, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba, Hel, Władysławowo, Jastarnia, Gdańsk (nabrzeże Pleniewo) i Mrzeżyno ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309629]DzU nr 65, poz. 549[/link]) [b]NARKOMANIA[/b] - zmieniona 20 marca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308701]DzU nr 63, poz. 520[/link]) [b]AGENCJE[/b] - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308711]DzU nr 63, poz. 521[/link]) [b]POMOC PUBLICZNA[/b] - ona też jest autorem rozporządzenia o przekazywaniu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308723]DzU nr 63, poz. 522[/link]) [b]AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO[/b] - zmienione rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308719]DzU nr 63, poz. 523[/link]) [b]SKŁAD WOLNOCŁOWY[/b] - minister finansów określił na nowo obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzycach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308714]DzU nr 63, poz. 524[/link]) [b]WYBORY, REFERENDUM[/b] - po sporządzeniu spisu wyborców na dodatkowym formularzu spisu wpisuje się osoby, które „zostały wpisane do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu wyborców” – tak od dzisiaj brzmi treść pkt 1 w ust. 1 § 10 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach prezydenta RP ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308699]DzU nr 63, poz. 527[/link]) - identyczna zmiana dotyczy spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308705]DzU nr 63, poz. 528[/link]), spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308730]DzU nr 63, poz. 529[/link]) oraz spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308707]DzU nr 63, poz. 530[/link]) [b]ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ[/b] - minister pracy i polityki socjalnej określił warunki i tryb postępowania w sprawie udzielania pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej pomocy finansowej ze środków PFRON ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310460]DzU nr 70, poz. 603[/link]) [b]ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ[/b] - rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej 2007 – 2013” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310466]DzU nr 70, poz. 604[/link]) [b]ADWOKACI, RADCY, NOTARIUSZE[/b] - minister sprawiedliwości wydał trzy rozporządzenia na ten sam temat: w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzaminy adwokacki, radcowski, notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (DzU nr 70, [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310449]poz. 605[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310457]606[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310463]607[/link]) [b]WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[/b] - w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego poza Polską powstało 189 obwodów głosowania – wynika z rozporządzenia ministra spraw zagranicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310446]DzU nr 70, poz. 608[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL