fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak chronić firmowe sekrety

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Poufne informacje o przedsiębiorstwie to cenny towar dla konkurencji. Jeśli je zdobędzie, może zaszkodzić rywalowi, a nawet wyeliminować go z rynku
Informacje o tym, co się dzieje w firmie, trzeba chronić przed niepowołanymi. Nie oznacza to jednak, że wszystko można utajnić. Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera art. 11 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C3DC0BB5DF4D8752B7F0BDFE5F5F72D4?id=170546]ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)[/link]. Zgodnie z nią: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.A zatem, [b]jeśli jakieś informacje mają podlegać ochronie jako tajemnice firmy, należy stworzyć warunki uniemożliwiające zdobycie ich przez osoby trzecie[/b] bez specjalnych starań.[srodtytul]Decyduje właściciel[/srodtytul]O tym, kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA