fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organizuj klientowi urlop bez zakazanych klauzul

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Walcząc o kupującego, wiele biur podróży – jak co roku zresztą – spróbuje zadbać o swój własny interes bardziej niż o jego, wprowadzając sprzeczne z prawem zapisy do umów o świadczenie usług turystycznych
Nieprawidłowe zapisy pojawiły się niemal we wszystkich umowach, jakie w 2008 r. (podobnie jak w poprzednich latach) skontrolował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – mimo że większość takich zapisów już wcześniej uznał za niedozwolone, a na biura, które umieszczały je w umowach z klientami, nałożył kary finansowe. Oto niektóre z takich klauzul.[srodtytul]Czego nie wolno[/srodtytul]„Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę”.Zapis ten wyłącza lub istotnie ogranicza odpowiedzialność biura za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i szkody na osobie, jest niezgodny z art. 11a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4D4F6C196B78F167D3A8BDFFC3DAD0A9?id=175244]ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.)[/link]. [b]Dobra konsu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA