fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Za brak oświadczenia grozi utrata diety, a nie mandatu

Jestem radnym jednej z gmin i nie mam zamiaru składać w tym roku oświadczenia majątkowego. Koledzy radni twierdzą, że jeżeli tego nie zrobię, stracę mandat. Czy mają rację?
[b]Nie.[/b] Koledzy radni racji nie mają. Co prawda ustawa o samorządzie gminnym w obowiązującym obecnie kształcie taką sankcję przewiduje. Zawiera ją art. 24k ust. 1, zgodnie z którym niezłożenie oświadczenia majątkowego skutkuje w ostateczności wygaśnięciem mandatu. Sankcja ta nie ma jednak zastosowania do radnych, którzy zasiadają w radach obecnej kadencji. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy z 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która takie rozwiązanie wprowadziła, stosuje się je dopiero do kadencji następujących po tej, w czasie której regulacje te weszły w życie. Obecnie za niezłożenie oświadczenia grozi jedynie utrata diety.
[i]Podstawa prawna: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5AE10023226DF0254C3016D9DC572744?id=163433]ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA