fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie zawsze konieczna korekta podatku naliczonego

Wprowadzenie niezgodnie z przepisami prawa wspólnotowego zwolnienia z podatku nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia, również poprzez konieczność dokonania korekty podatku naliczonego i zmniejszenie pierwotnej kwoty odliczenia
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 7 kwietnia 2009 r.(I SA/Rz 19/09)[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Spółka wystąpiła o interpretację. Twierdziła, że wniosła aportem do innej spółki prawa handlowego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład tej zorganizowanej części wchodziły materialne i niematerialne składniki majątkowe, takie jak m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, która stanowiła przedmiot wkładu niepieniężnego, nie sporządzała samodzielnie bilansu. Jej wniesienie w postaci aportu podlegało zwolnieniu od VAT.Ponieważ spółka nie odliczyła VAT przy nabyciu składników majątkowych, pytała, czy korekta odliczonego VAT jest konieczna w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 r. i wniesionych następnie aportem do spółki prawa handlowego, a jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy należy jej d...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA