fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie "Rz" z 27 marca 2009 r. w sprawie wysokości składek ZUS odliczanych od dochodu i podatku

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.)[/link], odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r., nr 11, poz. 74 z późn. zm.)[/link] zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, z tym że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.Na analogicznych zasadach, zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku ...
REKLAMA
Źródło: Ministerstwo Finansów
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA