• 19.07.2018

Miliardy euro na rozwój

Przeznaczenie funduszy z Unii Europejskiej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Na lata 2007 - 2015 dla Polski przewidziane jest aż 85,56 mld euro z Unii Europejskiej (ponad 340 mld złotych). Z tej kwoty ponad 67 mld euro (ok. 270 mld złotych) stanowią środki na realizację wspólnotowej polityki spójności, której głównym założeniem jest wyrównywanie różnic rozwojowych między poszczególnymi regionami Unii
Polskę czeka wyjątkowe wyzwanie - trafi do nas najwięcej funduszy spośród wszystkich państw członkowskich, więc w dużym stopniu przez pryzmat zmian zachodzących właśnie w naszym kraju będzie oceniana ogólna skuteczność realizacji polityki spójności.[srodtytul]Kierunki rozwoju Polski[/srodtytul]Mając na względzie rozmiary wyzwania oraz świadomość niepowtarzalnej szansy, jaką stanowią fundusze unijne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało kompleksowy plan działania - Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015. Zakłada ona m.in. poprawę stanu infrastruktury transportowej, społecznej i technicznej, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, informatyzację, zwiększenie ilości miejsc pracy i wykwalifikowanych pracowników, uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, usprawnienie administracji publicznej.Opis sposobu osiągnięcia celów założonych w strategii oraz to, na co wykorzystamy wspomniane 67,3 mld euro, określa narodowa strategia spójności (oficjalna naz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL