fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Członków rodziny wyrejestrowujemy na ZUS ZCNA

Jeden z naszych pracowników dostał wypowiedzenie umowy o pracę, której rozwiązanie nastąpi na koniec marca. Czy jeśli zgłosił on do ubezpieczenia zdrowotnego żonę i dziecko, to trzeba ich będzie wyrejestrować, składając ZUS ZWUA?
[b]Nie.[/b] Wyrejestrowując członka rodziny z ubezpieczeń zdrowotnych, nie należy składać dokumentu ZUS ZWUA, lecz ZUS ZCNA.Członkowie rodziny to: małżonek, wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, to do 26 lat, natomiast jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. Taką definicję zawiera art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy zdrowotnej.Każda z tych osób powinna być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno przez osobę objętą obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, jak i osobę, która dobrowolnie ubezpieczyła się w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zgłoszenia ubezpieczony dokonuje za pośrednictwem płatnika składek (tj. w przypadku pra...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA