fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Po zwolnieniu przez pracodawcę należy się świadczenie

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Kto chce uzyskać świadczenie przedemerytalne bezpośrednio po utracie etatu, powinien się zarejestrować w urzędzie pracy
Mam 53 lata i 35 lat pracy. Niebawem zostanę zwolniona. Firma daje mi do wyboru wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych lub porozumienie stron z tych samych powodów. Będę się ubiegać o świadczenie przedemerytalne. Zastanawiam się, jakie ma dla mnie znaczenie to, czy umowa zostanie rozwiązana w drodze wypowiedzenia czy porozumienia. Ponadto mam możliwość pracy na zlecenie już po zwolnieniu. Załóżmy, że będę na nim pracować np. pięć miesięcy. Czy jeśli potem zarejestruję się w urzędzie pracy na sześć miesięcy, to nabędę prawo do świadczenia przedemerytalnego? – pyta czytelniczka.
Zainteresowany może dostać świadczenie przedemerytalne, jeśli spełni kilka warunków. Po pierwsze – musi mieć odpowiedni staż pracy, a niekiedy także wiek (przepisy przewidują tu kilka możliwości). Ten warunek czytelniczka spełnia, gdyż do dnia rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona nie krócej niż sześć miesięcy, ma okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn (art. 2 ust. 1 pkt 5 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173726]ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, DzU nr 120, poz. 1252 ze zm.)[/link].
Po drugie – musi zostać zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które wymienia art. 2 ust. 1 pkt 29 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link]. Mieści się w nich rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawą z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link]. W przepisach jest mowa o rozwiązaniu stosunku pracy. Nie ma więc znaczenia w opisanej sytuacji, czy nastąpi to w trybie wypowiedzenia czy porozumienia. Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych przewiduje bowiem, że stosuje się ją w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron. Przeszkodą w otrzymaniu świadczenia może się jednak okazać późniejsza praca na zleceniu. Po utracie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu zainteresowany musi się zarejestrować w urzędzie pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej sześć miesięcy. W tym czasie nie wolno mu odmówić podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny. W chwili ubiegania się o świadczenie przedemerytalne w ZUS musi mieć status bezrobotnego. – Do przyznania świadczenia przedemerytalnego konieczny jest określony w ustawie ciąg zdarzeń bezpośrednio po sobie następujących: utrata zatrudnienia z określonych przyczyn, rejestracja w urzędzie pracy, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, a następnie złożenie wniosku w ZUS. Jeżeli więc po utracie zajęcia dana osoba dorabia na zleceniu, to potem nie będzie mogła otrzymać świadczenia przedemerytalnego. Nie będzie bowiem mogła zarejestrować się w urzędzie pracy bezpośrednio po utracie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu – wyjaśnia Agnieszka Orłowska z biura prasowego ZUS.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA