fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Będzie zażalenie na decyzję o kosztach

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Drobne niedociągnięcia formalne skargi kasacyjnej przestaną być powodem do jej odrzucenia przez Sąd Najwyższy
To jedna ze zmian, które wprowadzono 19 marca 2009 r. do [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link].
Posłowie dwukrotnie poprawili procedurę cywilną. Autorem propozycji poprawek są senatorowie. W grę wchodziło załatwienie dwóch spraw: – brakujących odwołań od orzeczeń o kosztach,
– zbyt poważnych dla strony konsekwencji niewielkich niedociągnięć w skardze kasacyjnej. Obie zmiany wymógł na ustawodawcy Trybunał Konstytucyjny, który dzisiejsze przepisy regulujące te kwestie uznał za niekonstytucyjne, oba bowiem godzą w interesy obywateli. W pierwszej noweli kodeksu postępowania cywilnego chodziło o umożliwienie odwołania się do Sądu Najwyższego od postanowienia w sprawie kosztów. Rzecz w tym, że procedura cywilna nie przewiduje takiej możliwości, kiedy o kosztach orzeka sąd II instancji. Gdy wyższa instancja zmienia zasadniczo postanowienie w danej sprawie, stronie niezadowolonej z orzeczenia prawo zabrania się poskarżyć. Po zmianach będzie się można odwołać od postanowień sądu II instancji, które zapadły w sprawach: – odrzucenia skargi kasacyjnej – oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także – kosztów procesu, o których nie rozstrzygał sąd niższej instancji. Druga nowelizacja jest bardziej skomplikowana. W lipcu 2008 r. TK uznał, że drobne niedociągnięcie formalne skargi kasacyjnej nie może być powodem jej odrzucenia przez Sąd Najwyższy bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia braku. Tym samym Trybunał uznał, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej (§ 2 i 3 art. 398 [6]) są niezgodne z konstytucją, jeśli powodują jej odrzucenie na posiedzeniu niejawnym SN tylko z powodu braku wniosku o jej przyjęcie. Prowadzi to do naruszenia prawa do sądu i właściwie ukształtowanej procedury. Teraz ma się to zmienić. Nowy przepis, który zastąpi niekonstytucyjne rozwiązanie, wymienia elementy, które skarga powinna zawierać. Chodzi o oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona; przytoczenie podstaw kasacyjnych oraz wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania. Skarga powinna też zawierać wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie oraz m.in. oznaczenie wartości. Jeśli zabraknie jednego z tych dwóch ostatnich składników, przewodniczący wezwie skarżącego do usunięcia braków w ciągu tygodnia. Obie nowele wejdą w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu. Teraz zajmie się nimi Senat.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA