fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nie zmienimy nazwiska na Bond, nawet gdy nie lubimy własnego

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Zdecydowana większość obywateli polskich używa imion i nazwisk, na wybór których nie mieli wpływu. Jednak ustawodawca nie uczynił z braku akceptacji własnego imienia i nazwiska przesłanki uzasadniającej ich zmianę
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 24 września 2008 r. (III SA/Łd 147/08)[/b]
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul] R.W.J. złożył 9 października 2007 r. do kierownika urzędu stanu cywilnego wniosek o zmianę swojego imienia i nazwiska na James Bond. Swoje żądanie uzasadnił tym, że jego imiona i nazwisko są ośmieszające, nie są akceptowane przez narzeczoną oraz powodują dużo drażliwych sytuacji. Wyraził przypuszczenie, iż prawdopodobnie istnieje osoba o takim samym jak jego imieniu i nazwisku, która jest zboczeńcem lub działa w strukturach mafijnych.
[b]W ocenie kierownika urzędu stanu cywilnego w R. wnioskodawca nie wykazał jednak, aby noszone dotychczas imię i nazwisko były ośmieszające.[/b] Nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie swoich twierdzeń, np. artykułu prasowego. Nie wykazał, że jest dyskryminowany ani że jego imieniem i nazwiskiem posługują się osoby trzecie. Sam fakt nieakceptowania własnego imienia i nazwiska jest zbyt błahą okolicznością, aby mógł uzasadniać uwzględnienie wniosku. Od tej decyzji R.W.J. odwołał się do wojewody, który utrzymał ją w mocy, podzielając argumentację kierownika USC. Zwrócił także uwagę na to, że James Bond to postać literacka serii kilkunastu powieści kryminalnych angielskiego pisarza Iana Fleminga, które były wielokrotnie ekranizowane i stały się niezwykle popularne. [b]Zmiana imion i nazwiska wnioskodawcy właśnie na Jamesa Bonda świadczy jedynie o działaniu pod wpływem przekory, kaprysu bądź ekstrawagancji[/b]. Powyższą decyzję R.W.J. zaskarżył do WSA w Lublinie, podtrzymując swoje dotychczasowe argumenty. Wskazał, że używa nowego imienia i nazwiska – James Bond, czego dowodem jest np. zarejestrowanie się na stronie www.nasza-klasa.pl. Sąd skargę oddalił. Stwierdził przy tym, że co prawda z art. 2 ust. 1 ustawy o zmianie imion i nazwisk wynika, iż zmiana imienia i nazwiska obywatela polskiego pozostawiona jest inicjatywie danej osoby, ale nie stanowi ona samoistnej przesłanki uzasadniającej taką zmianę. [srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Sąd uznał, że po pierwsze [b]nie zachodziły w omawianym przypadku przesłanki skutkujące koniecznością dokonania takiej zmiany[/b] – określone w przepisach [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180060]ustawy o zmianie imion i nazwisk[/link]. Po drugie [b]skarżący domagał się zmiany imienia i nazwiska polskiego na imię i nazwisko o brzmieniu niepolskim, a przepisy ustawy w sposób wyraźny preferują sytuacje odwrotne[/b]. Po trzecie argument, że R.W.J. zarejestrował się pod nazwiskiem James Bond na portalu Nasza-Klasa.pl nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem [b]przepisy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180060]ustawy o zmianie imion i nazwisk[/link] wymagają, aby wnioskodawca posługiwał się nowymi danymi w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA