fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Pierwsza ocena zadecyduje o karierze urzędnika

Rzeczpospolita
Po roku pracy kandydat na urzędnika zostanie oceniony pod względem przydatności do służby. Jeśli obleje, straci pracę, gdy zda – dostanie angaż na stałe
Tak wynika z nowych przepisów [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293420]ustawy o służbie cywilnej, które wejdą w życie 24 marca (ustawa z 21 listopada 2008 r. DzU nr 227, poz. 1505)[/link]. W Kancelarii Premiera został właśnie przygotowany projekt rozporządzenia zawierający kryteria oceny i procedury jej przeprowadzania. To nowość w polskiej administracji.
Po zmianach osoba kandydująca na stanowisko w służbie cywilnej zostanie zatrudniona tylko na rok. W ciągu dwóch pierwszych tygodni przełożony poinformuje ją o wymaganiach i kryteriach oceny pracy w tym okresie. Od spełnienia tych oczekiwań będzie zależała dalsza kariera w administracji. Szef wyznaczy jej także zadania do wykonania na powierzonym stanowisku wraz z terminem na złożenie sprawozdania. W tym samym czasie osoby po raz pierwszy podejmujące zatrudnienie w administracji rozpoczną trwającą od czterech do ośmiu miesięcy służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. Ma on sprawdzić znajomość procedur obowiązujących w administracji, a także przepisów prawa.
Kandydaci na urzędników przejdą także pierwszą ocenę ich pracy, która może się odbyć nie wcześniej niż po upływie ośmiu miesięcy od zatrudnienia i nie później niż w 13. miesiącu. [srodtytul]Decyzyjny i komunikatywny [/srodtytul] Decyzja o przydatności do służby zapadnie na podstawie czterech stałych kryteriów dotyczących jego decyzyjności, organizacji pracy, komunikatywności i gotowości do powiększania swojej wiedzy (patrz ramka). Osoby aplikujące na stanowiska kierownicze obejmie jeszcze piąte kryterium: zarządzanie personelem. [b]Załączniki do projektu rozporządzenia zawierają przykłady, jakie zachowania kandydata będą premiowane, a jakie spowodują obniżenie oceny.[/b] Podczas weryfikacji decyzyjności kandydata dobrze będą widziane np. rzetelność, bezstronność i odpowiedni czas podejmowania decyzji. Negatywna ocena spotka aplikantów unikających decyzji lub zbyt pochopnych w ich podejmowaniu. Oceny cząstkowe w każdym z kryteriów będą przyznawane według pięciostopniowej skali: 1 punkt oznacza ocenę negatywną, a 5 punktów – że kandydat wykonuje swoje obowiązki znacznie powyżej oczekiwań przełożonych. Kandydatom na stanowiska kierownicze będą stawiane wyższe wymagania dotyczące umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji zarówno w kwestiach urzędowych, jak i pracowniczych. Dodatkowym kryterium dotyczącym umiejętności zarządzania personelem będzie np. umiejętność tworzenia dobrej atmosfery pracy. [srodtytul]Kto wejdzie do służby[/srodtytul] Podstawowym warunkiem przyznania pozytywnej pierwszej oceny jest zaliczenie egzaminu ze służby przygotowawczej i sporządzenie sprawozdania z wykonania zadań wyznaczonych przez przełożonego. Ponadto w żadnym z kryteriów kandydat nie może zostać oceniony negatywnie, średnia wyników zaś musi być powyżej trzech punktów. [b]Kandydat, który otrzyma pozytywną ocenę, może liczyć na bezterminowe przedłużenie umowy. Decyzja w tej sprawie nie będzie jednak automatyczna i zostanie podjęta przez dyrektora generalnego urzędu z uwzględnieniem wyników oceny.[/b] Ci zaś, którzy otrzymali ocenę negatywną, stracą pracę. Nie wyklucza to jednak kandydowania do służby w innym urzędzie. Masz pytanie, wyślij e-mail do: autora [mail=m.rzemek@rp.pl]m.rzemek@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA