fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie odbierania świadczeń pozapłacowych zagwarantowanych w przepisach wewnętrznych firmy (GPP- 471-4560-22/09/PE/RP)

(...) Zgodnie z art. 77 [sup]2[/sup] § 1 k.p. pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Z kolei w § 2 art. 77[sup]2[/sup] k.p. ustawodawca rozszerzył katalog świadczeń, które mogą być przedmiotem regulacji w ramach regulaminu wynagradzania wskazując także na inne świadczenia związane z pracą. Oczywiście ustalenie prawa do innych świadczeń związanych z pracą (np. pakietów medycznych, polis ubezpieczeniowych itp.) stanowi fakultatywną materię regulaminową. Przechodząc w tym miejscu do meritum należy zauważyć, że w myśl art. 77 [sup]2[/sup] § 5 k.p. do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy art. 239 § 3, art. 241 [sup]12[/sup] § 2, art. 241[sup]13[/sup] oraz art. 241[sup]26[/sup] § 2 k.p. Zgodnie z art. 241 [sup]13[/sup]§ 1...
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA