• 19.08.2018

Miliardy euro na rozwój

ROL
Na lata 2007 - 2013 dla Polski przewidziane jest aż 85,56 mld euro z Unii Europejskiej. W tej sumie ponad 67 mld euro stanowią środki na realizację wspólnotowej polityki spójności, której głównym założeniem jest wyrównywanie różnic rozwojowych między poszczególnymi regionami Unii. Polskę czeka wyjątkowe wyzwanie - trafi do nas najwięcej funduszy spośród wszystkich państw członkowskich
Mając na względzie rozmiary wyzwania oraz świadomość szansy, jaką stanowią fundusze unijne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało kompleksowy plan działania - Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015. Uwzględnia ona zarówno unijne, jak i krajowe źródła finansów mających w tym okresie służyć rozwojowi kraju. Strategia zakłada m.in. poprawę stanu infrastruktury transportowej, społecznej i technicznej, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, informatyzację kraju, zwiększenie liczby miejsc pracy i wykwalifikowanych pracowników, uatrakcyjnienie obszarów wiejskich czy usprawnienie administracji publicznej.Szczegółowy opis sposobu osiągnięcia celów założonych w Strategii oraz to, na co wykorzystamy wspomniane 67,3 mld euro, określa Narodowa Strategia Spójności. Komisja Europejska wymaga od wszystkich krajów członkowskich złożenia takiego dokumentu. Podstawowym założeniem jest realizacja czterech ogólnopolskich programów, z których każdy koncentruje ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL