fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Można wziąć udział w licytacji po otrzymaniu zaproszenia

Rzeczpospolita
Chociaż samo składanie ofert odbywa się w Internecie, to poprzedza je etap „papierowy”, podczas którego zamawiający sprawdza poprawność wniosków o dopuszczenie do e-licytacji
Firma, która chce wziąć udział w licytacji, musi najpierw znaleźć taką, która ją zainteresuje. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to wyszukanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ([link=http://portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/ bzp/szukaj]http://portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/ bzp/szukaj[/link]).
W BZP muszą być publikowane wszystkie ogłoszenia o e-licytacjach. Drugi sposób to skorzystanie z wyszukiwarki bezpośrednio na platformie licytacyjnej. Można to zrobić po zalogowaniu. Po kliknięciu na zakładkę WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE ukaże się formularz wyszukiwania. Dostępne są opcje szukania pod kątem konkretnego zamawiającego, daty otwarcia licytacji oraz przedmiotu zamówienia >patrz ilustracja obok.
[srodtytul]Najpierw złóż wniosek[/srodtytul] W ogłoszeniu musi być podany termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji oraz warunki, jakie trzeba spełnić, i dokumenty, jakie należy dostarczyć. Wniosek składa się w klasycznej papierowej formie. Wykonawcom, którzy spełnią warunki, zamawiający prześle zaproszenie do udziału w licytacji. To jednak nie koniec. Zaproszonych wykonawców zamawiający musi dodać do konkretnej licytacji. Robi to z poziomu ogłoszenia przy użyciu przycisku LISTA WYKONAWCÓW i naciśnięciu polecenia DODAJ. W formularzu, który się pojawi, wpisuje login wykonawcy i klika na przycisk DODAJ. [b]Uwaga![/b] Tylko wykonawcy, których loginy dodano do konkretnej licytacji, będą mogli wziąć w niej udział. [srodtytul]Zaproponuj najkorzystniejszą cenę[/srodtytul] Po otwarciu licytacji uaktywnia się nowy przycisk: LISTA POSTĄPIEŃ. Firma, która chce zaproponować swoją ofertę, klika na zakładkę ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. Pojawia się wówczas pole, w które należy wpisać proponowaną kwotę. Po naciśnięciu przycisku ZŁÓŻ oferta jest automatycznie klasyfikowana. Liczą się tylko te, w których zaproponowano cenę niższą od dotychczas najkorzystniejszej. Grosze wpisuje się je po kropce. Tak więc 90 tys. zł i 20 groszy należy wpisać w formie: 90000.20. [i]Materiał powstał we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA