fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wszyscy działacze są jednakowo chronieni

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Wskazani przez związek jako objęci szczególną ochroną, którzy jednak nie są członkami zarządu zakładowej organizacji, nie są chronieni przy grupowych zwolnieniach
[b]Działaczom związkowym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, zanim nie uzyska zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Takiej zgody wymaga też pogorszenie im warunków pracy lub płacy.[/b]Dlatego szef musi w formie uchwały otrzymać akceptację uprawnionego organu związkowego na wypowiedzenie (także na wypowiedzenie zmieniające) bądź rozwiązanie stosunku pracy. I to bez względu na przyczyny, z których zamierza tego dokonać.Wymagana art. 32 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162202]ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.[/link], dalej ustawa o zz) zgoda związku powinna być wyrażona, zanim pracodawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu stosunku pracy. Naruszeniem zasad ochrony będzie zatem uzyskanie takiej akceptacji już po złożeniu oświadczenia przez przełożonego.Ponieważ zakaz dotyczy zarówno wypowiedzenia, jak i rozwiązan...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA