Opinie

Endecki kurier z Londynu

PAP
Albin Tybulewicz - W środowisku prawicowej opozycji zwano go półżartem kurierem z Londynu.
Jako działacz emigracyjnego Stronnictwa Narodowego od 1961 roku wielokrotnie odwiedzał Warszawę, wspierając odwołujących się do myśli endeckiej antykomunistów. Albin Tybulewicz 1 marca kończy 80 lat.
Początkowo zaangażował się w pomoc środowisku Wiesława Chrzanowskiego. Potem, gdy powstało prawicowe środowisko „Bratniaka” i Ruch Młodej Polski, poznali go też młodsi – Marek Jurek, Marian Piłka czy Wiesław Walendziak. Dla urodzonych w czasach PRL był żywym przykładem głębokiego patriotyzmu, który przetrwał na emigracji w Londynie, ale też emisariuszem noszącym do kraju zarówno idee, jak i pomoc finansową dla odradzającego się ruchu narodowego.
Tybulewicz urodził się na Wołyniu w 1929 roku. W 1940 roku, po wejściu Sowietów, został wywieziony wraz z rodziną na zsyłkę. Z armią Andersa przeszedł znany z historii II wojny światowej szlak z Rosji przez Uzbekistan i Iran do Indii. Tam ukończył polskie gimnazjum i rozpoczął edukację w brytyjskich szkołach, którą potem – już w Anglii – kontynuował na Uniwersytecie Londyńskim na Wydziale Fizyki. Karierę rozpoczął w laboratorium dużej firmy przemysłowej, z której wkrótce przeszedł do redakcji pisma naukowego „Physics Abstracts”, z czasem zajmując stanowisko redaktora naczelnego tego wydawnictwa. Od 1967 r. do przejścia na emeryturę w roku 1999 był redaktorem periodyków naukowych oraz tłumaczem. Przełożył ponad 75 monografii z języka rosyjskiego na angielski. W 1990 r. otrzymał nagrodę Międzynarodowej Federacji Tłumaczy za przekłady naukowe i techniczne. W Wielkiej Brytanii Albin Tybulewicz zaangażował się także w działalność Stronnictwa Narodowego na Uchodźstwie. Był przez wiele lat wiceprzewodniczącym komitetu politycznego tej partii. Po wybuchu rewolucji „Solidarności” w 1980 roku zaangażował się w pomoc charytatywną dla kraju. Był współzałożycielem i prezesem organizacji Food for Poland Fund, która wysłała do Polski 175 dwudziestotonowych ciężarówek żywności i artykułów pierwszej potrzeby o wartości czterech milionów dolarów. Po 1989 roku wstąpił do ZChN. Od wielu lat pełni funkcję członka rady programowej TVP Polonia. Jubileuszowa urodzinowa kolacja ku czci Albina Tybulewicza odbyła się 20 lutego w Warszawie i zgromadziła tłum przyjaciół na czele z marszałkami Sejmu Wiesławem Chrzanowskim, Markiem Jurkiem i Stefanem Niesiołowskim.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL