fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Badania i studenci w sieci

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest największą jednostką dydaktyczną w rejonie
Fotorzepa
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa internetowa baza projektów badawczych i specjalistów. Służy nie tylko studentom i pracownikom naukowym, ale także firmom, które chcą korzystać z wyników tych badań
– Pomysł na stworzenie takiej bazy zrodził się z potrzeby. Zależało nam na zdynamizowaniu współpracy nauki uniwersyteckiej z gospodarką. Było to w okresie przygotowań do utworzenia uczelnianego centrum transferu technologii – tłumaczy Wojciech Samulowski, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które jest odpowiedzialne za administrowanie i bieżące uaktualnianie zasobów bazy projektów badawczych i specjalistów.
Dodaje, że nadrzędnym celem utworzenia bazy (podobnie jak pozostałych, przygotowanych w 2008 r. trzech internetowych baz danych UWM: bazy ekspertów, bazy ofert technologiczno-usługowych i bazy prac dyplomowych) jest ułatwienie transferu do gospodarki nowych technologii i wyników badań uniwersyteckich naukowców oraz zacieśnianie współpracy naukowo-badawczej z uczelniami czy jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Naukowcy z UWM tłumaczą, że uczelnia musiała stworzyć taki spis, gdyż szkoła jest dużym ośrodkiem naukowym.
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest największą jednostką dydaktyczną oraz badawczo-rozwojową w województwie warmińsko-mazurskim – tłumaczy dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Dwa tysiące tamtejszych naukowców prowadzi oryginalne badania naukowe nad 37 różnymi problemami badawczymi. Poza tym na uczelni jest 15 wydziałów, w których z kolei funkcjonuje ponad 170 katedr bądź instytutów, a zespołów badawczych jest jeszcze więcej. – Ogarnięcie tak licznej struktury w zakresie prowadzonych badań wydawało się możliwe jedynie poprzez stworzenie bazy i jej stałe aktualizowanie – tłumaczy dyr. Samulowski.
Baza gromadzi i umożliwia wyszukiwanie aktualizowanej informacji na temat prowadzonych na UWM prac naukowych. Ma zapewnić potencjalnym użytkownikom łatwe, bezpłatne i szybkie dotarcie i korzystanie z potencjału badawczego uczelni.
– Zbiór ma służyć przedsiębiorcom, naukowcom i studentom oraz innym ośrodkom badawczym w kraju i za granicą – tłumaczy dyr. Samulowski. Dodaje, że informacje w niej gromadzone mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy szukają rozwiązań problemów technologicznych, technicznych albo organizacyjnych, a pomóc im mogą nowe, innowacyjne rozwiązania. Baza przeznaczona jest też dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub planują wdrożenie innowacyjnych technologii, albo firm chcących zlecić uczelni prowadzenia badań. Naukowcy i studenci mogą w bazie znaleźć partnerów do współpracy przy realizacji wspólnych projektów badawczych. – Dzięki takiej bazie nasi naukowcy mają większe szanse na podjęcie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą – uważa dyr. Samulowski. Podkreśla, że dzięki temu spisowi osiągnięto już lepszy przepływ informacji między zespołami badawczymi wewnątrz uczelni oraz możliwość bezpośredniego zainteresowania wszystkich odbiorców sfery gospodarczej i społecznej regionu i kraju badaniami prowadzonymi na UWM.
Zręby bazy przygotowano w 2005 r., a jej uzupełnienia rozpoczęły się w roku 2006. Baza gromadzi informacje o badaniach naukowych prowadzonych na UWM od roku 2005. Można ją przeszukiwać według trzech kryteriów: nazwa wydziału, słowo kluczowe, nazwisko badacza. – W tym roku baza zostanie udoskonalona i sprzężona z wyszukiwarką jeszcze trzech innych baz (ekspertów, oferty technologiczno-usługowej oraz tematów prac magisterskich i doktorskich, które mogą podejmować rozwiązania problemów przedsiębiorstw) – tłumaczy dyr. Samulowski. Dodaje, że treść całości zostanie udostępniona także w wersji angielskiej. Środki na doskonalenie bazy oraz jej dalsze uzupełnianie uczelnia chce pozyskać z funduszy unijnych lub z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
adres: [link=http://www.wyszukiwarkabaz.uwm.edu.pl]www.wyszukiwarkabaz.uwm.edu.pl[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA