fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polityka

Oświadczenie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych

Od powstania koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego minął ponad rok. Do chwili obecnej rząd nie przedstawił opinii publicznej spójnej koncepcji polityki przeciwdziałania korupcji*). Brakuje koncepcji działań prewencyjnych i edukacyjnych, stanowiących niezbędne uzupełnienie działań śledczych.
Pomimo zapewnień, które płynęły ze strony przedstawicieli rządu nie powstał projekt nowelizacji ustawy antykorupcyjnej. Dopiero w listopadzie 2008 r. został częściowo odtajniony i udostępniony opinii publicznej raport Pełnomocnika rządu ds. opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych, minister Julii Pitery, podsumowujący działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przygotowany przez nią w grudniu 2007. Jego zawartość rozczarowuje.
W grudniu 2008 r. rząd ogłosił, że przygotowany został projekt tzw. tarczy antykorupcyjnej, która ma chronić przed korupcją procesy prywatyzacyjne podmiotów z udziałem Skarbu Państwa oraz zamówienia publiczne. Przy jego realizacji mają współdziałać ze sobą służby specjalne ze szczególnym uwzględnieniem CBA, minister Julia Pitera oraz ministrowie resortowi. Nie wiadomo jednak, jaki resort i który z ministrów jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, nie podano żadnych szczegółów planowanych działań. Informacje przekazywane opinii publicznej są enigmatyczne i nie wiadomo nawet, czy projekt jest już realizowany czy dopiero będzie wdrażany i jeżeli tak, to od kiedy.
Uchwalone przez Sejm ustawy o służbie cywilnej oraz o pracownikach samorządowych przedstawiane były jako przywracające dawną służbę cywilną i mające zharmonizować rozwiązania dotyczące obszaru pracowników samorządowych z rozwiązaniami funkcjonującymi w służbie cywilnej. Jednak rozwiązania wprowadzone w sposobie zatrudnienia tak w administracji samorządowej, jak i w służbie cywilnej nie są w naszej opinii satysfakcjonujące.
Znowelizowana Ustawa o służbie cywilnej nie gwarantuje rozwoju profesjonalnej, apolitycznej służby cywilnej. Wprowadzony przez nią tzw. otwarty i konkurencyjny nabór nie oznacza przywrócenia procedury naboru konkursowego. Otwarty nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej jest stosowany w administracji publicznej tylko w przypadku obsadzania stanowisk dyrektorów generalnych urzędów publicznych, głównego i wojewódzkiego lekarza weterynarii. Obsadzanie wszystkich pozostałych stanowisk następuje w drodze przeniesienia; nabór otwarty jest tylko uzupełnieniem. Komisja konkursowa wyłania nie więcej niż 2 osoby, wyboru dokonuje osoba zarządzająca nabór.
W administracji samorządowej otwarty nabór na wszystkie wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, jest uzupełnieniem w sytuacjach kiedy nie udało się obsadzić stanowiska poprzez przeniesienie pracownika. Jeśli już dojdzie do rekrutacji w drodze otwartego naboru, to komisja konkursowa przedstawia listę „nie więcej niż 5 kandydatów uszeregowanych wg. poziomu spełnienia przez nich wymagań”. Faktycznego wyboru dokonuje znowu osoba zarządzająca nabór.
Podsumowując rok prac rządu koalicji PO-PSL - musimy powtórzyć naszą opinię przedstawioną w marcu 2008 roku: dotychczasowe działania rządu budzą nasze uzasadnione obawy, że nie stworzy on jasnej wizji polityki antykorupcyjnej, a posunięcia władz ograniczają się do reagowania w konkretnych sprawach.
[ul][li]) Obietnice zostały zawarte w dokumencie przesłanym AKOP podczas kampanii wyborczej 2007 r., w Programie Wyborczym PO 2007 i w Strategicznym planie rządzenia, podsumowującym 100 dni rządów koalicji PO-PSL [/li][/ul][i][b]Członkowie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych:[/b] Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Społecznej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Stowarzyszenie Szkoła Liderów.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA