fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Ulga także dla opiekunów i rodzin zastępczych

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza liczne zmiany w sposobie funkcjonowania tzw. ulgi prorodzinnej – najbardziej istotnej dla większości podatników
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie możliwości skorzystania z tej ulgi nie tylko przez podatników wychowujących własne lub przysposobione dzieci, jak to miało miejsce dotychczas, ale również przez opiekunów prawnych oraz rodziny zastępcze.
Niestety zmiana ta będzie obowiązywała dopiero w rozliczeniu podatku za 2009 rok. Jej wprowadzanie wymagało jednocześnie wprowadzenia proporcjonalnego rozliczenia ulgi celem wyeliminowania ryzyka jej zdublowania (np. u rodziców i opiekunów prawnych zajmujących się dzieckiem w różnych miesiącach roku podatkowego).
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami odliczenie przysługuje podatnikowi za każdy miesiąc kalendarzowy, w który wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej lub sprawował opiekę nad dzieckiem.
Powyższe zmiany, moim zdaniem, należy ocenić pozytywnie, gdyż zarówno proporcjonalne rozliczenie ulgi, jak i rozszerzenie katalogu podatników, którym ona będzie przysługiwała, powoduje, że ulga przyznawana będzie bardziej sprawiedliwie. Należy jednakże zauważyć, iż w efekcie zmian, rozliczenia z fiskusem stają się bardziej złożone, gdyż dotychczas kwota ulgi przysługiwała w pełnym wymiarze za cały rok podatkowy, a zatem podatnicy nie musieli dokonywać żadnych dodatkowych kalkulacji oraz wyliczeń. Tym samym zwiększa się ryzyko pomyłki w kalkulacji kwoty ulgi przez podatników.
Ustawodawca zdecydował się także na zapisanie bezpośrednio w ustawie o PIT mechanizmów weryfikacyjnych, które pozwolą władzom podatkowym sprawdzić, czy podatnikowi rzeczywiście przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi. Na żądanie organu podatnik zobligowany będzie nie tylko do złożenia oświadczenia, ale również do przedstawienia odpisu aktu urodzenia dziecka czy też zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Ten ostatni wymóg może być szczególnie trudny do zrealizowania w przypadku dzieci pobierających naukę za granicą, na które również – co należy ocenić bardzo pozytywnie – będzie przysługiwała ulga prorodzinna. Co ciekawe, osoby korzystające z ulgi prorodzinnej odliczą w 2009 r. mniej podatku, niż mogły to zrobić za bieżący rok podatkowy. Wynika to z przyjęcia w nowej skali niższej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale podatkowym.
[ramka][b]Jak liczyć wysokość ulgi[/b]
Odliczenie przysługuje:
- za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik opiekował się dzieckiem,
- jeśli w tym samym miesiącu rodzice dzielili się ulgą, każdy odliczy 1/30 miesięcznej kwoty.
Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
- na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- wstąpiło w związek małżeński.[/ramka]
[ramka][b]Jakie dane trzeba podać[/b]
W załączniku PIT/O należy wpisać:
- liczbę dzieci,
- numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.
Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik musi przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody, a w szczególności:
- odpis aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
- zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA