fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niekiedy na ulgi w opłacaniu składek do ZUS musi się zgodzić Komisja Europejska

ROL
Uzyskując ulgę w opłatach na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorca korzysta, bo zostaje zwolniony z obciążeń finansowych
Czasami może to być uznane za pomoc publiczną. Przy zaleganiu ze składkami chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie należności.[srodtytul]Jak we Wspólnocie[/srodtytul]Członkostwo Polski w UE wymusiło wprowadzenie pewnych regulacji związanych z pomocą publiczną i dostosowanie naszego prawa do wspólnotowego. Obecnie zagadnienia te określa traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) oraz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185281]ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.)[/link]. Ustawa określa jedynie:- wstępną kontrolę pomocy publicznej,- zasady współpracy prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z podmiotami udzielającymi pomocy, organami Unii, podmiotami ubiegającymi się o pomoc, czyli jej beneficjentami,- reguły i tryb zwrotu pomocy,- postępowanie w sprawie przygotowania do notyfikacji projektó...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA