fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Butapren jest wolny

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Na kultowy klej PRL-u nie ma już monopolu. Teraz wszyscy producenci butaprenu będą mogli swobodnie używać tej nazwy.
[b]Butapren od 1993 r. był zastrzeżony jako słowny znak towarowy na rzecz Zakładu Tworzyw Sztucznych PRONIT z Pionek.[/b] Urząd Patentowy niedawno to zmienił i nazwa ta nie jest już chroniona. – Z czasem stała się określeniem rodzaju kleju i dlatego jeden producent nie może mieć na nią monopolu – stwierdził UP.A doprowadziła do tego Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S. A. z/s w Lubzinie, która podobnie jak inni producenci tego kleju, chce swobodnie korzystać z tej nazwy.Śnieżka wystąpiła o stwierdzenie wygaśnięcia znaku BUTAPREN z powodu utraty przez niego znamion odróżniających. Pozwala na to art. 169 ust. 1 pkt 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169951]prawa własności przemysłowej[/link]. Przepis ten mówi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa również w wyniku utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem. Czyli składającym si...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA