fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwładny na dwóch etatach ma urlop na każdym z nich

Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców, u każdego na pół etatu po cztery godziny dziennie. Ile dni urlopu mu przysługuje? Czy urlop wypoczynkowy u jednego i drugiego pracodawcy sumuje się?
Urlopu wypoczynkowego udziela się oddzielnie dla każdego stosunku pracy, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, i nie wolno go sumować. Jego wymiar zależy, zgodnie z art. 155 kodeksu pracy, od stażu pracy, do którego wlicza się dodatkowo z tytułu ukończenia:- zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż trzy lata,- średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż pięć lat,- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – pięć lat,- średniej szkoły ogólnokształcącej – cztery lata,- szkoły policealnej – sześć lat,- szkoły wyższej – osiem lat.Okresów nauki też nie sumuje się, a temu, kto pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia, kiedy uczył się, bądź okres nauki, zależnie od tego, co ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA