fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czasami zakład budżetowy też płaci podatek

Czy powiatowy ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, prowadzony w formie zakładu budżetowego, powinien płacić podatek od zajętego na swoją działalność wpisanego do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego w sytuacji, w której na tym terenie prowadzi działalność gospodarczą?
[b]Tak.[/b] W opisanej w pytaniu sytuacji gmina, na której terenie nieruchomość się znajduje, może żądać zapłaty podatku.Artykuł 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do kręgu podatników podatku od nieruchomości zalicza m.in. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Są to m.in. zakłady budżetowe.Grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków są generalnie zwolnione z podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy). Podatkowi temu podlegają jednak w sytuacji, w której są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Co prawda zakład budżetowy nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie prowadzi działalności we własnym imieniu), ale działalność ta może być również podejmowana i wykonywana przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. W konsekwencji uznać należy, że w opisanej w pytaniu sytuacji zakład budżetowy jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomoś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA