fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czasem samo oświadczenie majątkowe nie wystarczy

Wójt, starosta czy marszałek zobowiązani są zgłaszać do prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą rejestru uzyskane korzyści majątkowe, np. darowizny
Obowiązkowi temu podlegają również zastępcy wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także skarbnicy województw, sekretarze oraz skarbnicy gmin i powiatów. Zgłaszanie korzyści dotyczy także małżonków wyżej wymienionych osób. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.Osoby te zobowiązane są do wyjawienia szeregu informacji. Przede wszystkim należy ujawnić wszystkie zajmowane stanowiska i zajęcia wykonywane zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie. Zgłoszeniu podlega również fakt prowadzenia działalności zawodowej wykonywanej na własny rachunek. Do rejestru należy również wpisać informacje dotyczące materialnego wspierania prowadzonej przez daną osobę działalności publicznej. Rejestr obejmuje również informacje odnośnie otrzymanych darowizn.W przypadku otrzymanej darowizny od podmiotów krajowyc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA